جکس برگر

میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد

زمان تحویل سفارش: 30-45 دقیقه

مشاهده رستوران ها
تحویل در رستوران | ارسال با پیک
آنلاین | اعتباری | نقدی

پیتزا

برگر ها

ساندویچ

سالاد و پیش غذا

نوشیدنی